About

I die without seeing the sun rise on my country. You who are to see the dawn, welcome it, and do not forget those who fell during the night!

Noli Me Tangere by Jose Rizal, translated by Leon Ma. Guerrero

With this site, we strive to shine light on truths in increasingly dark times.

We do not belong to any organization or political party.

All we desire is to speak the truth.

We do this to contribute to our country’s continued movement towards the dawn that our forebears envisioned.

Long live the Philippines!

Tagalog

Mamamatay akong hindi nakikita ang pagbubukang-liwayway sa aking Inang Bayan. Kayong makakikita, batiin niyo siya, at huwag kalimutan ang mga nabulid sa dilim ng gabi.

Noli Me Tangere ni Jose Rizal, salin ni Virgilio Almario

Sa site na ito, aming sisikaping liwanagan ang katotohanan sa lalong madalim na panahon.

Hindi kami bahagi ng anumang organisasyon o partidong pulitikal.

Nais lamang namin na sabihin ang totoo.

Ito’y aming ginagawa upang tumulong sa pagsulong ng ating bayan tungo sa bukang-liwayway na hangad ng ating mga ninuno.

Mabuhay ang Pilipinas!